1 Comment
Jul 5Liked by Przeprogramowani

Artykuł Sequoi jest świetny i powinien być lekturą obowiązkową dla każdego wypowiadającego się publicznie o AI.

Aż mi się przypomniała książka Vaclava Smila - Innovations and Innovators. Bardzo dobrze pokazuje ona, że rewolucje dzieją się wtedy, kiedy rozwój technologiczny popędza pozostałe gałęzie ekonomii

Expand full comment