2 Comments

Link do `50 twarzy undefined` jest popsuty :(

Expand full comment
author

Dzięki za zgłoszenie! Poprawny link: https://mortoray.com/the-many-faces-of-undefined-in-javascript/

Expand full comment