1 Comment

Rozmyślania Marka Aureliusza? Polecam przeczytać fizycznie, bo czasem jest ciężko napisana! Regularnie do niej wracam, jest tam mnóstwo ciekawych myśli. Ogólnie bym powiedział, że stoicyzm jest giga pragmatyczną filozofią.

np. Księga IX, 13:

"Dzisiaj wyszedłem cało z matni wszelkiego rodzaju przeszkód, a raczej wyrzuciłem wszelkie przeszkody, bo nie były one poza mną, lecz we mnie, w mych sądach."

Expand full comment